Japanese Beauty

Beauty from Japan. From our world to yours.

[SHI x ELLE] Shiseido Việt Nam tự hào đồng hành cùng ELLE Fashion Show 2018
Shiseido Việt Nam tự hào đồng hành cùng ELLE Fashion Show 2018
Tự hào khi đồng hành hành cùng Elle Fashion Journey 2018 vào đêm 11/12 tại khách sạn White Palace vừa qua - Shiseido là nhà tài trợ trang điểm độc quyền cho show diễn
View Full Details